Petita
menys 50 persones
menys 7 millons euros

Microempresa
menys de 10 persones
menys 2 millons euros
 

Roger Puiggermanal tresor@tresor.es

Responsable "Àrea micropime"
 

 
Caves Fermí i Bohigas

www.bohigas.es
 

 
Sushi Siglo XXI

www.dorotea.es
 

 
Farell Instruments


www.farellinstruments.com
 

 
China


www.compagniefrancaise
delorientetdelachine.com

 

 

Ous frescos de granja pròpia

 

 
Consultoria estratégica en serveis sanitaris


www.ahicart-recolons.com
 
 

Micropime

Tresorwin és l'aplicació ideal per empreses amb departaments d'administració petits i que necessiten un sistema àgil, amb totes les dades integrades i amb un cost de manteniment baix..

Amb Tresorwin vostè controla l'evolució de la seva empresa dia a dia.

El sistema s'organitza en tres mòduls: comptabilitat, facturació i stocks i previsions, de forma que cada dada s'introdueix sempre només un cop.

1 Mòdul de comptabilitat:

 • Entrada d'apunts molt clara i intuitiva (veure pantalla)
 • Format fulla de càlcul que permet la "visió clara" de la situació (veure pantalla)
 • Consultes d'extractes i balanços sense saber comptabilitat (veure pantalla)
 • Opció de puntejar els apunts per pantalla (veure pantalla)
 • Búsquedes
 • Informes comptables tradicionals
 • Informes comptables de gestió (explotació per mesos, tresoreria,...)
 • Tots els informes en format excel

2 Mòdul de previsions de cobraments i pagaments:

 • Del tot integrat amb comptabilitat i facturació
 • Consultes de la situació futura per data de venciment
 • Consultes per client o proveïdor (veure pantalla)
 • Consultes per banc (veure pantalla)

3 Mòdul de facturació i control d'estocks:

 • Del tot integrat amb comptabilitat i previsions
 • Gestió del cicle de vendes (pressupost, comanda, albarà i factura) (veure pantalla)
 • Gestió del cicle de compres (pressopost, comanda, albarà i factura)
 • "Marxes enrera" controlades
 • Factura gràfica d'alta qualitat, diferents formats.
 • Control dels stocks
 • Definició i càlcul de les comissions
 • Informes (vendes per clients, per articles,...) (veure pantalla)

 

El paper de l'assessor en la posta en marxa de Tresorwin.

Tresorwin és una eina útil simultàniament a la petita empresa i a l'assessor.

Existeix un mòdul "assessor" de Tresorwin que permet la configuració i personalització de l'entrada de dades que fa l'empresa. La claredat i facilitat de l'empresa és deguda a la feina previa d'anàlisi i configuració que fa el seu assessor abans de fer l'instal.lació.

No es pot preparar la configuració sense còneixer l'empresa: és una feina de l'assessor.

Com és la relació assessor-empresa després de l'instal•lació del programa?


És una relació molt més centrada en l'assessorament professional (planificació, anàlisi) ja que TresorWin soluciona la feina administrativa diaria i el traspàs de dades comptables.


Es pot enviar la informació per internet?

Si, s'envia la informació automticament a la direcció electróònica de l'assessor.

Com és el traspàs de l'empresa a l'assessor?

Tresorwin "fa un paquet" amb les dades entrades per l'empresa i les envia a l'assessor. Aquestes dades queden marcades com a "enviades". Una vegada enviades, l'empresa pot continuar traballant sense esperar la resposta de l'assessor
(Croquis de les opcions de comunicació.)

L'assessor pot enviar correccions?

L'assessor pot enviar modificacions, anul•lacions i nous apunts a l'empresa sense que aquesta hagi de deixar de treballar.

I si les necessitats de l'empresa canvien?

L'assessor pot afegir noves columnes en qualsevol moment.