> Adaptació al Pla Comptable per a PIMES de 2007
> Empresa Tipus
> 10 punts clau
> Diferències entre la versió assessor i empresa
> Traspàs de dades i altes de comptes
> Numeració del registre d’IVA
> Preguntes freqüents (FAQ)
 
 

10 Punts Clau

Conèixer les prestacions de Tresorwin

Conèixer el contingut de les ajudes de Tresorwin i la web de Tresor. Saber el què fa el programa i el què no. No prometre al possible futur usuari res que ara no pugui fer el programa. Una possible instalació no pot dependre d'una possible prestació futura de Tresorwin. L'assessor ha de conéixer i considerar només les prestacions actuals de Tresorwin.
Evitar les impressions de factures en impressores matriciales.


Acotar serveis d'assessor a temes fiscals i comptables No arreglar configuracions de PC, no arreglar configuracions de drivers d'impressores, no escanejar logos, no arreglar discs durs erronis, no fer connexions a internet, no instal•lar modems,... Aquestes són feines que han de fer-les els qui van vendre el PC a l'empresa o el seu proveïdor d'informàtica.

Posta en marxa a l'empresa cuidadosament És molt rentable per l'assessor dedicar cert temps a la posta en marxa de l'empresa. Aquest període de la posta en marxa depèn molt de la capacitat d'aprender i treballar amb ordre, de l'usuari de l'empresa.
a)Explicar el funcionament bàsic del programa. -Explicar l'operatòria a l'usuari (imprimir les ajudes i llegir-les junts) -Treballar amb l'empresa DEMOCS.02 uns dies abans de treballar amb l'empresa de veritat. Fer altes de clients, formes de pagament, plaços de pagaments, noves factures de vendes... -Explicar tant les columnes d'entrada de dades com les de resultats -Repassar amb l'usuari els informes possibles.
b)-Recollir la primera tramesa ràpida. Recollir les dades al primer mes, repassar-la i corregir els errors. Ser conscients que la primera vez que l'empresa envia dades a l'assessor és probable que hi hagi errors de conceptes. Fer aquest enviament de dades màxim al cap d'un mes desde l'instal•lació del programa. c) L'assessor ha d'estar pendent de si fa falta afinar la configuració que s'ha preparat per l'empresa. -Veure si hi ha columnes que no s'usen i, per tant, sobren -Veure si hi ha columnes que fan falta. Repassar els apunts que l'empresa entra a la pestanya de varis i si hi ha apunts repetitius (ni que sigui un apunt al mes), crear la nova columna corresponent. Repassar si l'usuari entra molts apunts d'"altres sortids" i "altres entrades" (si existeixen) i si hi ha apunts repetitius, crear la nova columna que correspongui.


Fer les configuracions a partir d'una empresa Tipus correcta L'assessor ha de preparar una empresa tipus amb les columnes més comuns i, al crear una nova empresa, importar-les d'aquesta empresa tipus.
A la web de tresor hi ha una mostra d'empreses tipus que l’'ssessor pot usar. No instal•lar mai una empresa sense verificar-la.


Copies de seguretat

Acostumar '’usuari a fer una còpia de seguretat cada cop que treballi amb el programa. Fer còpia abans de qualsevol procés que canviï massivament les dades: rebre canvi de configuració, importar massivamente factures de facturació a compabilitat, rebre dades de l'empresa,...

 

Usar PC Portàtil Si l'assessoria ja té un nombre important de clients usuaris de Tresorwin és del tot justificable comprar un PC portàtil, per tal de poder fer un servei més eficaç a les empreses.
Amb un PC portàtil amb la versió Tresorwin assessor es pot fer molta feina en una visita a l'empresa.

Que totes les empreses treballin amb l'ultima versió Consultar a la web quina és la "versió actual" i vigilar que sigui la que usin totes les empreses.
Que totes les empreses tinguin el CD de l'última versió a les seves oficines. De fet, amb Tresorwin, coincideix l'inici de la llicència d'ús anual amb la nova versió de Tresorwin.

Assentament inicial complert Recordar que desde la versió empresa no es pot accedir als saldos inicials. Si l'assentament inicial no existeix o està incomplert la majoria d'informes comptables que pot obtenir l'empresa deixen de tenir sentit. Si hi ha l'assentament inicial hi ha més comptes donades d'alta al pla comptable de l'empresa i que poden ser usades desde la pestanya de varis. Una empresa sense un assentament inicial correcte ha de ser un estat provisional.

Assegurar que les empreses tenen accés a internet Una vegada la posta en marxa de l'empresa ja s'ha realitzat, és molt pràctic que l'assessor i l'empresa es puguin traspassar les dades per internet.
Avui ja hi ha varies ofertes de connexió gratuïtes i l'operatòria és molt senzilla. És molt més còmode tenir les empreses amb Tresorwin + internet, que no sense.

Consultar dubtes consultar qualsevol dubte que no es sàpiga resoldre amb l'assistència tècnica de Tresor, S.L