> Adaptació al Pla Comptable per a PIMES de 2007
> Empresa Tipus
> 10 punts clau
> Diferències entre la versió assessor i empresa
> Traspàs de dades i altes de comptes
> Numeració del registre d’IVA
> Preguntes freqüents (FAQ)
 
 

Diferències entre versió assessor i empresa

Diferència principal

L'assessor pot accedir a l'apartat de configuració on es defineixen les columnes de captura de dades que hi ha i l'assentament comptable de cada una d'elles. Desde la versió empresa no es pot accedir mai a les prestacions de configuració.
La creació de l'empresa i la configuració dels assentaments comptables és responsabilitat exclusiva de l'assessor i aquest té la tranquil·litat de saber que l'usuari de l'empresa no pot accedir a la configuracióOpcions de l'assessor S'ha vigilat que l'assessor pugui accedir a totes les prestacions de Tresorwin, incloses les de gestió empresarial com "facuració i stocks" i "previsions de cobraments i pagaments". D'aquesta manera l'assessor pot recuperar còpia de seguretat i accedir a les mateixes opcions que l'empresa.

Limitacions de la versió empresa enfront a l'assessor 1. No pot accedir a la configuració.
2. No pot modificar els apunts marcats com "Enviament Emp-As". L'assessor si.
3. No pot donar altes de comptes desde varis, només pot fer altes d'auxiliars desde "panell de control", l'assessor si. Per evitar que l'usuari de l'empresa es trobi massa sovint amb aquesta limitació és recomenable que, al preparar la configuració, l'assessor posi l'assentament d'obertura complert, que amb l'opció d'enviar configuració també enviem l'assentament d'obertura.
4. No pot accedir a les opcions "professionals" del menú de comptabilitat
5. No pot accedir als saldos inicials.
Les opcions no activades apareixen en gris.