> Adaptació al Pla Comptable per a PIMES de 2007
> Empresa Tipus
> 10 punts clau
> Diferències entre la versió assessor i empresa
> Traspàs de dades i altes de comptes
> Numeració del registre d’IVA
> Preguntes freqüents (FAQ)
 
 

Preguntes freqüents

Com es traspasa la configuració preparada per l'assessor a l'empresa?

Es fa una còpia de seguretat a la versió assessor i es recupera a la versió empresa. Quan es recupera la còpia de seguretat el programa fa l'alta de l'empresa automàticament.Com s'esborra una empresa? Només cal esborrar el directori de l'empresa. TresorwEuro s'instal•la per defecte al directori TresorwEuro, dins d'aquest directori es crea un directori per cada empresa i exercici (per exemple DEMOCS.02). Per esborrar una empresa només cal esborrar el directori de la mateixa.


Una empresa sense facturació. pot fer factures? Amb quines limitacions? Si, amb l'’instal•lació del mòdul bàsic d'empresa, es poden fer factures desde la pestanya de facturació i Stocks. A més, aquestes factures es poden traspassar a comptabilitat i imprimir també sense necessitat de tenir el mòdul de facturació.
Cal tenir en compte, que sense el módul de facturació no podem utilitzar les opcions que ens permeten fer albarans, comandes i ofertes. Tanmateix, tampoc tindran activats els informes que es desprenen del mòdul de facturació.
Una altra diferència és que l'empresa sense el mòdul de facturació no té activats a les fitxes d'auxiliars de clients iproveïdors els apartats d'’"idioma i moneda" i "comercials" A l'auxiliar d'artícles tampoc estan disponibles els apartats d'’"altres dades"

Quines comptes pot donar d'alta l'empresa? I l'assessor? S'exclouen aquests drets? Cal tenir molt present que l'empresa i l'assessor poden treballar a la vegada (un a l'ordinador de l'empresa i l'altre a l'rdinador del despatx) en el mateix conjunt de dades (diari, balanç, pla comptable,...) i que no estn connectats en xarxa. Cal tenir clar que els drets de fer altes de l'empresa i l'assessor s'exclouen.
Drets d'alta de l'empresa: pot crear altes desde la finestra de "panell de control" amb la tecla de més (+) i modificar també les fitxes dels clients, proveïdors, acreedors,...això és així ja que és imprescindible que l'empresa pugui anar donant d'alta els nou clients,... l'opció de traspàs de dades "empresa a assessor" envia aquesta informació a la base de dades de l'assessor i afegeix i/o modifica. L’'ssessor doncs no té dret a fer altes desde l'opció de panell de control. Drets d'alta de l'assessor: Pot crear comptes al fer la configuració, pot crear comptes a l'entrar els saldos inicials i pot crear noves comptes durant l'entrada de "varis". L'empresa no pot fer cap d'aquestes opcions

Es pot alternar enviaments a l'assessor i copies de seguretat? NO, el mètode de comunicació mitjançant els enviaments a l'assessor, rebre correccions,... mai han d'alternar-se amb les copies de seguretat, ja que en cas de fer-ho el programa confondria les marques dels enviaments i duplicaria apunts que ja estan enviats.
La còpia de seguretat només serveix per guardar les dades de l'usuari de manera segura, per evitar danys en cas de tall del subministrament elèctric, infecció de virus,...

Es pot imprimir en matricials? Es pot aprofitar formularis de paper continu? El mòdul de facturació s’'ntrega amb varies factures, albarans, comandes i ofertes. Estan configurades per ser impresses en impressora gràfica (làser o injecció de tinta) en fulla DinA-4. Per escollir el document configurat que interessa cal considerar: Si es vol imprimir amb full en blanc o si es vol imprimir en papereria impressa de l'empresa. (Existeix l'opció "Dades de l'empresa" amb una complerta base de dades de l'empresa que emet les factures i que cal omplir si es vol imprimir les factures en una fulla en blanc) Si les dades del client que ha de re'bre la facturahan de sortir a la dreta o a l'esquerra , si interessa que s'imprimeixi el rebut a la mateixa fulla.
L'opció de "Dades de l'empresa" permet sel•leccionar un fitxer *.BMP amb el logo escanejat de l'empresa.
Per escollir el document es fa desde l’'pció "Selec.Doc" del quadre de diàleg d'imprimir factures.
Arguments per utilitzar les factures pre-definides: No cal pagar res , són multi idioma (castellà, català o anglés segons l'idioma del client)
Permet més agilitat i economia a l'empresa al dependre menys de papereria pre-impressa.
En el cas que l'empresa necessiti algun ajust a les factures pre-definides, Tresor S.L. preparará pressupost de les modificacions a fer. Només en llicències "empresa amb facturació"
En cada cas es determinara un calendari i presupost.
Windows 95 o 98 és un sistema operativu gràfic que "no s'entén bé" amb les impressores matricials i és per això que Tresorwin s'entrega amb una col.lecció de factures pre-impreses per a fulles DinA-4.

Què diferencia la versió assessor de la versió empresa? L'assessor pot accedir a l'apartat de configuració on es defineixen les columnes d'entrada de dades que hi ha, i l'assentament comptable de cada una d'elles. Desde la versió empresa no es pot accedir mai a les prestacions de configuració.
La creació de l'empresa i la configuració dels assentaments comptables és responsabilitat exclusiva de l'assessor i aquest té la tranquil·litat de saber que l'usuari de l'empresa no pot accedir a ella.
L'assessor té totes les opcions de Tresorw incloses les de gestió empresarial com "facturació i stocks" i "previsions de cobraments i pagaments". D'aquesta manera l'assessor té la possibilitat de recuperar còpia de seguretat i accedir a les mateixes opcions que l'empresa. Limitacions de la versió empresa: No pot accedir a la configuració .
No pot modificar els apunts marcats com "tramesa empresa a assessor".
No pot fer altes de comptes desde la pantalla de varis. Només pot fer altes d'auxiliars desde l'opció de "panell de control".
Amb l'opció d'"enviar configuració" l'assessor envia a l'empresa l'assentament d'obertura.
No pot accedir a les opcions professionals del menú de comptabilitat.
No pot accedir als saldos inicials.
Les accions no activades apareixen en gris.