> Adaptació al Pla Comptable per a PIMES de 2007
> Empresa Tipus
> 10 punts clau
> Diferències entre la versió assessor i empresa
> Traspàs de dades i altes de comptes
> Numeració del registre d’IVA
> Preguntes freqüents (FAQ)
 
 

Traspassos de dades i altes de comptes

Introducció

Cal tenir molt present que l'empresa i l'assessor poden treballar a la vegada (un a l'ordinador de l'empresa i l'altre al del despatx) amb el mateix conjunt de dades (diari, balanç, pla comptable...) i que no estan connectats en xarxa. Per conseqüent, cal tenir clar que els drets de donar altes de l'empresa i l'assessor s'exclouen.Drets d'altes de l'empresa L'empresa pot crear altes desde la finestra de "panell de control" amb la tecla de (+), i modificar també les dades de les fitxes de clients, proveïdors, acreedors,... això és així ja que és imprescindible que l'empresa pugui anar donant d'alta els nous clients,... l'opció de traspàs de dades "empresa-assessor" envia aquesta informació a les bases de dades d'aquest assessor i afegeix i/o modifica segons el que hi hagi fet l'usuari de l'empresa.
Per tant si un assessor, després de rebre les dades d'una empresa, fa una alta de un nou client, al rebre el pròxim traspàs es trobarà que li ha "desaparegut" el client o ha canviat de nom


Drets d'alta de l'assessor Pot crear comptes al fer la configuració, pot crear comptes a l'entrar saldos inicials, i pot crear noves comptes a l'entrada de varis.
L'empresa no pot fer cap d'aquestes opcions.