> Adaptació al Pla Comptable per a PIMES de 2007
> Empresa Tipus
> 10 punts clau
> Diferències entre la versió assessor i empresa
> Traspàs de dades i altes de comptes
> Numeració del registre d’IVA
> Preguntes freqüents (FAQ)
 
 

Numeració del registre d'IVA

Factures rebudes

Tresorwin permet a l'usuari entrar les factures rebudes desordenades, amb les dades no correlatives. Una vegada entrats, a l'emetre el registre de factures rebudes, el programa ordena tots els apunts marcats com "iva suportat" per data i les enumera correlativament.
Si l'usuari entra, despurés d'haver emès el registre de factures rebudes, un nou apunt amb una data anterior, el nou registre de factures rebudes apareixerà renumerat a partir d'aquest apunt.
Si aquest últim apunt és de la última data, també és possible que hi hagi una renumeració en aquest últim dia.Factures emeses El funcionament és molt diferent: el programa no numera les factures emeses. En el cas de factures de vendes entrades "manualment" en columnes de captura o de varis, Tresorwin considera que el número de factura és el primer número que hi ha al camp de comentari.
A l'emetre el registre de factures emeses el programa ordena les vendes per data i, a continuació, per número. Si hi ha algun error, falta un número o cal una repetició, el programa "ho respecta" ja que sinó tindria que renumerar les factures següents.
En el cas de facturs emeses fetes des del mòdul de facturació de Tresorwin ja hi ha controls que impedeixen a l'usuari emetre una factura amb data anterior a l'última factura i numeració no correlativa dins de la mateixa serie.