> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Instal•lació per treballar simultàniament amb dades de comptabilitat i facturació

Instal·lació

En el cas d'una empresa on es necessari que una persona treballi amb les dades comptables alhora que una altre ho faci amb dades de facturació, cal seguir les següents instruccions:

1.- Cal fer una instal•lació de Tresorwin i donar-li llicència d"empresa" a l'Ordinador A
2.- A l'altre ordinador, B, fer una altre instal•lació i donar-li llicència d"empresa amb facturació"
3.- Recuperar la mateixa configuració a les dues instal•lacions.

Funcionament i traspàs de facturació a comptabilitat Entrar les dades de facturació (albarans, factures, stocks,...) a l'ordinador B.
Periòdicament cal traspassar les dades de facturació a comptabiliatat, per fer-ho cal pitjar sobre l'opció de "traspassar a comptabilitat d'una altre instal•lació" de l'instal•lació B.
L'usuari pot escollir posar el fitxer resultant en un disquet o al directori que desitji en el cas que els ordinadors A i B estiguin connectats en xarxa.
Desde l'instal•lació A es recuperen aquests dades desde l'opció del menú archiu "rebre factures de vendes d'una altra instal•lació"

Atenció! Atenció! Quan es realitza el traspàs de les dades de facturació de l'ordinador B al A, no només traspassem les dades de facturació sinó que també els fitxers d'auxiliars de Clients i Proveïdors, sobreescribint els existents a comptabilitat, de manera que les altes de clients i/o proveïdors han de fer-se desde l'ordinador B