> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Millores a Tresorwin en l'edició 2013

1. Enviar configuració sense assentament d'obertura

En aquesta edició, quan els assessors envieu un canvi de configuració a les vostres empreses, podreu escollir la opció que l'assentament d'obertura també hi vagi o no. D'aquesta forma, si voleu fer modificacions en les columnes existents, crear-ne de noves o eliminar-ne tindreu la possibilitat d'enviar-li sense incloure l'obertura, així si el client té saldos més actualitzats que els vostres no se'ls hi desfarà.

 

 

2. Marcar assentaments com a no exportables

Com que molts de vosaltres exporteu les dades de Tresorwin a altres softwares (A3, CCS, Winfisc, Geyce,…) hem incorporat la possibilitat que pugueu marcar un o uns determinats assentaments que no siguin exportables. Assentaments que podeu incloure a Tresorwin amb la tranquil•litat de saber que no les exportarem.

Aquest és el nou format d'aquestes pantalles i a continuació us en detallarem els canvis més rellevants i la manera de treballar-hi:

 

 

3. Copiar pla comptable en crear nova empresa

Fins ara quan importàvem les columnes al crear una nova empresa, calia després verificar l'empresa i de nou tornar a donar d'alta un munt de comptes al pla comptable de la nova empresa. Amb aquesta versió quan copiem totes les columnes també copiem el pla comptable de l'empresa original, exceptuant aquelles comptes que depenen d'un auxiliar que ho demana en cada cas, com Clients, proveïdors, despeses, …

 

 

4. Informe de 347: format en txt i eina conversió excel

Us recordem que per a fer la presentació del 347, Tresorwin inclou la possibilitat de poder treure l'informe en format de txt per presentar-lo a Hisenda.

Igualment recordem que teniu disponible la utilitat externa que us permet rebre la informació del 347 dels vostres clients en format Excel, donar-li a aquest el format adequat i aleshores aquesta utilitat us generarà el fitxer electrònic per presentar a Hisenda.

 

 

5. Nova finestra a facturació i estocs: dimensionable

Seguint en la mateixa direcció que ja varem iniciar en la versió del 2012 amb les finestres de comptabilitat noves, aquest any hem refet les finestres de facturació (factures, albarans, ofertes i comandes) per tal que el nou disseny sigui més pràctic, ràpid, còmode i estèticament més agradable al fer-les dimensionables, és a dir que les podem engrandir al nostre gust fins a la mida que ens interessi.

 

 

6. Pestanya "Dades Extra" de la capçalera en documents facturació

S'ha substituït el botó que ens duia a la finestra de les dades extra de la capçalera fent que aquesta aparegui com una pestanya més quan estem editant el document de facturació. Aquí hi trobarem informació bàsica com les formes d'enviament, pes, volum, paquets (informació que servirà per imprimir les etiquetes d'enviament), i altres camps lliures.

 

 

7. Pestanya "Comptabilitat / Representant" en documents facturació

Al igual que en el punt anterior, s'ha afegit una tercera pestanya en la edició dels documents de facturació des d'on podem gestionar les informacions relatives a quina compta enviarà la factura quan la comptabilitzem, tipus de retenció i d'iva, i les dades del representant i la seva comissió per aquest document.

 

 

8. Escollir el client/proveïdor en documents de facturació

Quan estem fent un document a facturació, a l'hora d'escollir el client s'ha canviat el format fent-lo igual que el que ja hi havia a comptabilitat en la edició del 2012, de manera que ens ofereix també les possibilitats de cercar per Nif, fer les cerques dels noms intel•ligent aplicant filtres a mesura que anem escrivint-hi el nom, i sobretot que la finestra on es mostra aquesta informació és molt més àmplia i això ens permet que els noms dels clients no quedin tallats.

 

 

9. Escollir el producte en documents de facturació

Tal i com hem descrit en els clients/proveïdors, quan estem fent un document a facturació a l'hora d'escollir l'article, també ho hem modificat a fi d'aconseguir una finestra més gran que ens mostra molt més espai de la descripció del producte, i sobretot el poder fer la recerca intel•ligent que amb filtres a mesura que escrivim ens permet trobar molt més ràpidament l'element desitjat.

 

 

10. Mostrar dades stock i del client en els documents de facturació

Quan estem fent una factura, albarà, comanda o oferta, al peu de la pantalla hi podrem visualitzar dos requadres que ens ensenyaran informació relativa a les notes del client (que tenim informades a la seva fitxa) i ubicats sobre una línia de producte ens informarà se les seves dades d'estocatge.

Al visualitzar directament aquesta informació podem exercir un major control sobre la nostra forma de treballar i gestionar més correctament el magatzem.

 

 

11. Totals en els documents de facturació

També quan estem fent els nostres documents de facturació hi ha un requadre que ens informa de manera dinàmica a mesura que anem fent la factura del que seran els imports de total, base, quotes d'iva i retenció, i també si ha descomptes financers aplicats al document.

 

 

12. Pestanya de productes: Mostrar necessitats dels stocks

Dins de facturació i stocks, a la pestanya de productes en la graella principal, hi ha una opció que ens permet per comptes de visualitzar la informació de vendes i compres, poder veure en pantalla les necessitats d'stock de cada producte. Això és el pendent de rebre i el pendent de servir, és a dir allò que està en una comanda però encara no l'hem rebut o entregat (albarà i/o factura).

 

 

13. Duplicar document de facturació

Hi ha un nou botó que permet als usuaris agafar una oferta, comanda o albarà i duplicar-lo, creant una altre document idèntic al original però amb un número diferent. Això ens permet tenir un document de plantilla que podem anar clonant i després entrar a editar-lo i modificar-ne la data, el client, els imports, les quantitats, descomptes, i fins hi tot modificar quelcom concret de la descripció d'una línia o afegir-ne i treure'n.

 

 

 

 

14. Moure's endavant i endarrere en els auxiliars a resultats

A la pestanya de resultats de comptabilitat, s'ha afegit una nova prestació que ens permet moure'ns al següent o a l'anterior element de la llista que estiguem consultant (Clients, despeses,…), ja sigui des del títol de la columna.

 

 

 

15. Botó "+" per fer alta d'auxiliars

Ja sigui des de comptabilitat quan estem fent una entrada d'un assentament i estem a la casella per escollir l'auxiliar (despesa, banc, proveïdor, …) o bé en facturació quan estem als camps per escollir producte o client/producte, si directament en el nostre teclat pitgem la tecla del "+" se'ns obrirà ja amb l'alta d'un nou element (només restarà informar els camps).