> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Importació de dades des d'altres aplicacions

Introducció

Tresorwin està obert a rebre dades d'altres aplicacions. L'opció "importar dades" del menú arxiu llegeix un fitxer ASCII i importar les dades.

Utilitat més freqüent Permetre l'entrada a Tresorwin d'apunts de vendes que provenen d'una aplicació externa de facturació.

Altres utilitats El disseny del fitxer ASCIIT3.TXT permet importar qualsevol tipus d'assentament comptable (vendes, cobraments, despeses,...) a qualsevol part del mòdul de comptabilitat de Tresorwin.