> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Imprimir factures a la versió empresa

Es poden imprimir factures a la versió empresa?

Si un usuari no requereix el mòdul de faturació ja que no fa albarans, no porta stocks... pot fer les seves factures de vendes amb Tresorwin sense contractar la llicència d'ús "empresa amb facturació".

Limitacions a) Només pot accedir a la columna de factures-vendes. No pot informar compres, ni albarans, comandes o pressupostos.
b) No pot accedir als informes de facturació.
c) Accedeix amb limitacions a la fitxa de clients: no té accés en la opció "dades comercials" ni a "idioma i moneda".
d) Accedeix amb restriccions a la fitxa d'articles: Només als camps de "dades bàsiques".
e) No accedeix al servei de Tresor, S.L. de preparar factures personalitzades, en tot cas es fa sota pressupost..