> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Instal•lació i llicència

Instal·lació

L'instal•lació de Tresorwin es fa mitjançant Installshield. Quan es coloca el Cd normalment s'autoexecuta el programa d'instal•lació; si no arrenca sol cal executar el programa SETUP.EXE del CD


On s’instal•la? Per defecte s'instal•la al directori C:\TRESORWEURO

Llicència A l'entrar apareix el missatge que treballem sense llicència. Es permet quinze vegades l'entrada sense necessitat de demanar llicència. Un cop esgotades aquestes entrades hem de solicitar llicència definitiva.

On es guarden les
dades?
Les dades de cada empresa apareixen en un directori CLAUEMP.02 dins del directori TRESORWEURO.
Cada empresa i cada exercici són doncs en directoris separats, d'aquesta fmanera si hi ha problemes en una empresa no ha d'afectar a les altres.

Suport i tipus de
llicències
Hi ha un únic CD que és vàlid per tot tipus de versió (assessor, empresa, empresa amb facturació) i idioma (Castellà/Català) ja que el control de les prestacions es fa desde la llicència d'ús, i l'idioma desde la configuració quan l'assessor crea l'empresa.