> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Tancament de l'exercici

Fases del tancament

Pre-tancament, Regularització i tancament. Totes les opcions relacionades amb el tancament es troben al menú "processos" de comptabilitat.

Pre-tancament L'opció de pre-tancament s'ha d'executar quan l'usuari de l'empresa necessita entrar dades de l'exercici següent.
Aquest procés realitza les següents accions:
Crea l'empresa de l'any següent amb la mateixa configuració, pla comptable i tots els fitxers d'auxiliars (clients,artícles...).
Traspassa tots els saldos finals en el moment d'executar el pre-tancament, ubicant-los com a inicials de l'exercici següent.
Traspassa les previsions de cobrament i pagament creades durant l'exercici a pre-tancar i amb venciment a l'exercici següent. Atenció :les noves previsions amb venciment a l'exercici següent creades desde l'exercici en curs que es donin d'alta després d'executar el pre-tancament, ja no es traspassen a l'exercici següent.
Un cop fet el pre-tancament l'usuari pot treballar simultàniament amb les dades de l'exercici en curs i del següent. Cada cop que entra a l'exercici en curs, surt un avís conforme l'empresa està pre-tancada.
Un cop fet el pre-tancament les altes d'auxiliars que es facin a l'exercici en curs, no es traspassen automàticament a l'exercici següent.
L'usuari ha de ser conscient d'això i evitar l'error de donar d'alta amb codis diferents en els diferents exercicis, o de fer una alta en el exercici en curs i no repetir-la en l'exercici següent.
Totes les dades de gestió (facturació i previsions) s'han de treballar exclusivament a l'exercici en curs un cop fet el pre-tancament.

Regularització Aquest procés cancel•la tots els saldos d'explotació (6 i 7)contra la compta de pèrdues i guanys (129). Crea el penúltim apunt del diari.
Es pot visualitzar des del botó "diari" de la pestanya de "resultats" de compabilitat.
L'empresa ha d'executar aquesta opció només quan el seu assessor li ho indiqui. Recomanem executar aquesta opció un cop instal•lada la nova versió de Tresorwin (veure versió actual)

Tancament Aquest procés comproba que s'hagin fet el pre-tancament i la regularització i realitza les següents accions:
Torna a traspassar tots els saldos finals de l'exercici en curs com inicials del següent, com ja s'ha fet la regularització traspassa saldos zero a totes las comptes d'explotació.
No deixa entrar nous apunts a l'exercici tancat. Crea l'últim apunt del diari.
El veritable tancament comptable és el que fa l'assessor, quan ho hagi fet pot enviar a l'empresa un "canvi de configuració" que actualizarà els saldos inicials de l'empresa.